HISTORIE ČERNOŠIC - zkušební verze


databáze fotografií, textů, publikací
 


Většina zde uveřejněných materiálů je pouze ve formátu Word (DOC)

Obsah obrazové části:

Obsah textové části:


materiály poskytli: Ivan Látal - kronikář, Márinka Novotná - pamětnice, Hanička Kratochvílová - pamětnice, Jan Vácha, Ondřej Petráček, Alena Rybová - archeoložka, Městská knihovna Černošice a její milé knihovnice, Černošický zpravodaj 91-95, Web Sboru dobrovolných hasičů Dolní Mokropsy, Web města Černošice