Statika, požárně bezpečnostní řešení, PENB, dešťovka

 

Součástí projektu v různých fázích projektové dokumentace musí být posudky a výpočty ověřující předpoklady projektanta. Základním posudkem zejména je statické posouzení stavebních konstrukcí, které standardně provádíme u rekonstrukcí, novostaveb netriviálních objektů případně u opěrných terénních zdí.

Cena statického posudku se zpravidla pohybuje od 10.000 Kč výše podle rozsahu posouzení.

 

U řady stavebních záměrů, zejména v případě garáží, skladů, dílen nebo obytných budov vyžaduje stavební řad pro povolení stavby zpracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), které ověří a potvrdí, že požárně bezpečnostní prostor nezasahuje na pozemku sousedů - v některých případech lze zvažovat výjimku.

Cena za PBŘ se pohybuje od 4.000 Kč výše podle rozsahu posouzení.

 

V případě obytných novostaveb bude požadován průkaz energetické náročnosti budov (PENB), který ověří a potvrdí, že tepelně-technické vlastnosti objektu vyhovují platným normám, ekologickým standardům, případně požadavkům dotačního titulu Zelená úsporám.

Cena za PENB se pohybuje od 5.000 Kč výše podle rozsahu posouzení.

 

Další posudky, které můžeme zpracovat či zajistit jsou:

 • posouzení stavu stávajících konstrukcí včetně stupně salinity
 • výpočty a posouzení technologických zařízení objektu
 • posouzení vlivů vnějšího prostředí na navržené elektroinstalace
 • výpočet a návrh zařízení pro jímání blesků
 • výpočet a posouzení navrženého osvětlení
 • výpočet a posouzení parkování v klidu
 • posouzení souladu nově navrženého sjezdu na pozemek s dopravně-bezpečnostními normami
 • inženýrsko-geologický posudek
 • hydrogeologický posudek
 • zpracování dešťových vod
  • výpočet a posouzení kapacity retenční nádrže na dešťovou vodu
  • kapacitu vsakovacího tělesa
  • vsakovací schopnosti rostlého terénu
  • efektivitu využití retence dešťových vod pro dotaci Dešťovka
 • komplexní rozpočet stavby podle směrných (obvyklých) cen
 • cenové nabídky realizačních firem
 • a další

Reference

Studie zahrady

17

Studie zahrady v obci Hradištko s využitím přírodních prvků

Lobkowiczký palác

17

Zaměření části Lobkowiczkého paláce a digitalizace stávající dokumentace

Bytový dům ve Strašnicích

17

Dokumentace pro stavební povolení pro bytový dům v Praze

Zahradní domky

17

Studie zahradního domku s moderním designem a dvoukřídlými posuvnými dveřmi

Dřevostavby

17

Návrh a realizace zahradních staveb z masivního modřínového a dubového dřeva.

Rodinný dům u Berouna

17

Dokumentace pro stavební povolení

Historický objekt v Praze

17

Spolupráce na částečné rekonstrukci historického objektu

Novostavba garáže

17

Návrh a realizace prostorné garáže s altánem, jednání s úřady

Zaměření rodinného domu

17

Zaměření stávajícího stavu venkovského domu

Rekonstrukce Lobkovice

17

Prováděcí dokumentace k rekonstrukci objektu v památkově chráněném areálu.

Návrh komunikace

17

Zaměření zahrady, návrh dlážděné komunikace, odvodnění

Okrasná kamenná zeď

17

Vápencová opěrná zeď s minimálními spárami ve svažitém terénu s technickým řešením odvodnění.

Kontakty a firemní údaje

 • Ondřej Petráček

  projektant, stavební technik

   

  +420 775 078 878 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   

  IČ: 61016217 | číslo účtu: 1033235193/0800 | fakturační adresa: K tenisu 666, Dobřichovice, 252 29

   

   

 • Ing. Dana Vokurková

  projektant, stavební inženýr

   

  +420 602 392 321 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   

  IČ:  86959905 | fakturační adresa: Pod Hřbitovem 106, Všenory

   

   

   

^ nahoru