Stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS), povolení.

 

Jednání s úřady, dotčenými orgány státní správy - DOSS či vlastníky sousedních pozemků a související technické infrastruktury probíhá vždy na základě zpracované technické dokumentace na úrovni studie nebo projektu pro povolení / ohlášení stavby >.

 

Územní plánování

Projekt musí být v souladu s platným územním plánem případně dalšími regulativy. Územní plán především určuje:

 • maximální výšku a tvar objektů
 • maximální zastavěnou plochu hlavní stavbou a stavbami doplňkovými
 • minimální plochu zeleně
 • v závislosti na místní specifika může stanovit další pravidla

 

Životní prostředí

Příslušný orgán životního prostředí bude zajímat zejména zpracování odpadů vznikajících výstavbou a užíváním stavby, zpracování dešťových vod, které je zpravidla potřeba likvidovat v rámci pozemku, dále bude chránit stávající vzrostlé stromy včetně lesů a jejich ochranných pásem, vodní toky, biokoridory, ovzduší atd.

 

Doprava

Především u novostaveb a zejména u novostaveb garáží bude řešeno napojení pozemku na dopravní infrastrukturu a její soulad s bezpečností silničního provozu, dále bude požadován minimální počet parkovacích míst v závislosti na typu a počtu uživatelů objektu.

 

Vlastníci a provozovatelé technické infrastruktury

Ať se jedná o novostavbu, která bude napojena na elektřinu, vodovod, kanalizaci či plynovod (např. rodinný dům), nebo se jedná jen o stavbu, která zasahuje do ochranných pásem technické infrastruktury (např. garáž, oplocení), vždy je vyžadováno stanovisko respektive souhlas vlastníků / provozovatelů infrastruktury, kteří mohou stanovit podmínky, za kterých je stavební záměr přípustný a které je potřeba dodržet, zároveň mohou vyžadovat oznámení zahájení a dokončení stavebních prací (zejména u elektrotechnické či plynové infrastruktury).

 

V rámci jednání s úřady mouhou být řešeny další aspekty záměru z hlediska:

 • památkové ochrany
 • ochrany archeologicky cenných lokalit
 • a všech dalších aspektů souvisejících s daným stavebním záměrem

 

Veškerá stanoviska DOSS a vlastníků se přikládají jako přílohy k dokumentaci pro povolení stavby a stavební úřad je bude v rámci stavebního řízení vyžadovat.

S veškerým úředním jedníním a jednáním s vlastníky technické infrastruktury rádi pomůžeme.

 

 

Reference

Dřevostavby

17

Návrh a realizace zahradních staveb z masivního modřínového a dubového dřeva.

Historický objekt v Praze

17

Spolupráce na částečné rekonstrukci historického objektu

Rodinný dům u Berouna

17

Dokumentace pro stavební povolení

Zahradní domky

17

Studie zahradního domku s moderním designem a dvoukřídlými posuvnými dveřmi

Rekonstrukce Lobkovice

17

Prováděcí dokumentace k rekonstrukci objektu v památkově chráněném areálu.

Návrh komunikace

17

Zaměření zahrady, návrh dlážděné komunikace, odvodnění

Bytový dům ve Strašnicích

17

Dokumentace pro stavební povolení pro bytový dům v Praze

Lobkowiczký palác

17

Zaměření části Lobkowiczkého paláce a digitalizace stávající dokumentace

Novostavba garáže

17

Návrh a realizace prostorné garáže s altánem, jednání s úřady

Zaměření rodinného domu

17

Zaměření stávajícího stavu venkovského domu

Okrasná kamenná zeď

17

Vápencová opěrná zeď s minimálními spárami ve svažitém terénu s technickým řešením odvodnění.

Studie zahrady

17

Studie zahrady v obci Hradištko s využitím přírodních prvků

Kontakty a firemní údaje

 • Ondřej Petráček

  projektant, stavební technik

   

  +420 775 078 878 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   

  IČ: 61016217 | číslo účtu: 1033235193/0800 | fakturační adresa: K tenisu 666, Dobřichovice, 252 29

   

   

 • Ing. Dana Vokurková

  projektant, stavební inženýr

   

  +420 602 392 321 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   

  IČ:  86959905 | fakturační adresa: Pod Hřbitovem 106, Všenory

   

   

   

^ nahoru