Výpočet ceny stavby on-line (stavební kalkulačka)m3

Obestavěný prostor je definován jako celkově využitý prostor včetně střechy a podsklepení.m2

Zastavěná plocha je tvořena půdorysným průmětem prostorových objektů stavby.


Jako samostatné podlaží započítejte také sklep a obytné podkroví.

Potřebujete odhadnout, kolik bude stát stavba rodinného domu, rekreačního objektu? Potřebujete výpočet ceny stavby pro podnikání?

Cena stavby je ovlivněna řadou nákladových vstupů. Již před zahájením stavby vám pomůže rozpočtář, který spočítá podrobný výkaz výměr, do něhož zahrne výměry jednotlivých částí stavby, jako jsou výkopy, základy, izolace, zdi, stropy, střechy, výplně otvorů, úpravy povrchů a podobně. Na základě výkazu výměr vytvoří stavební rozpočet. Vypočtená cena stavby se bude blížit skutečnosti.

Pomocí kalkulačky na této stránce získáte hrubý odhad ceny stavby. Jde o zprůměrované hodnoty nereflektující konstrukční ani regionální specifika jednotlivých staveb, proto jsou výsledné hodnoty jen přibližné a orientační. Mohou však poskytnout základní představu o výsledné ceně stavby.